Hundbricka.se - Villkor

Inledning

Dessa Villkor ingås mellan företaget ATRYOS DMCC, skatteregistreringsnummer: 119327, juridisk form: LTD, (Säljaren), och personen som avser att göra ett köp via webbplatsen http://www.hundbricka.se, (Köparen).

 
Godkännande av Villkor

Kunden är bekräftar att denne har läst Villkoren vid tidpunkten för beställningen, och samtycker till att vara bunden av följande Villkor utan förbehåll.


Kundservice

Företaget ATRYOS DMCC erbjuder sina kunder:

  - En elektronisk kontaktform: Kontakta oss med garanterat svar inom 24 timmar. Du kan även kontakta oss via e-post på följande adress: contact@hundbricka.se


Produkter

Bilderna som illustrerar produkterna omfattas inte av Villkoren. All användning och/eller reproduktion av bilderna är förbjuden. Bilderna som illustreras på denna webbplats är föremål för Villkoren.

Priser anges i svenska kronor (SEK). Alla skatter (moms) ingår i det slutliga produktpriset.

De angivna priserna inkluderar inte förpacknings- eller fraktkostnader, vilka kommer att debiteras extra och specificeras till Köparen på den slutliga orderbekräftelsen.

Produkterna erbjuds till försäljning efter tillgång. Vid avsaknad av produkt, kommer Köparen, vid det fall det är möjligt, meddelas via webbplatsen om den förväntade tiden för lagerpåfyllning. Om produkten visar sig vara otillgänglig efter orderbekräftelsen, kommer Köparen ha möjlighet att annullera beställningen genom att skicka en e-postförfrågan om antingen en återbetalning av det erlagda beloppet inom trettio (30) dagar efter att företaget mottagit betalningen, eller byta den otillgängliga produkten mot en annan.


Äganderättsförbehåll

De beställda varorna förblir Säljarens egendom tills hela betalningen har mottagits. Risker (inklusive förlust, stöld eller skada) i samband med de produkter som levereras ska bäras av Köparen från det faktiska leveransdatumet.

Ingen tvist om själva leveransen kommer vara möjlig om förpackningen levererats på vederbörligt sätt, vilket framgår av postkontorets datasystem (operativsystem).


Order

De automatiska registreringssystemen anses vara  bevis för orderns art, innehåll och datum. Köparen är bunden av den information som ges vid beställningen. I händelse av fel i adressatens kontaktuppgifter, ska Säljaren inte hållas ansvarig för dess oförmåga att leverera produkten.

En ny leverans kommer då belasta Köparen.


Betalning

När en order bekräftas, kan Köparen välja mellan följande betalningsmetoder:

- Kreditkort

Betalning ska ske av Köparen vid beställning på nätet. Betalningarna ska inte betraktas som insättningar eller avbetalningar. Alla beställningar betalas i svenska kronor (SEK) och omfattar samtliga skatter och obligatoriska avgifter.

Köparen intygar att ATRYOS DMCC har erforderliga tillstånd att använda den betalningsmetod som valts vid tidpunkten för orderns registrering.

ATRYOS DMCC förbehåller sig rätten att avbryta eller annullera eventuellt utförda ordar och/eller leveranser, oavsett art eller genomförande, i händelse av utebliven betalning eller delbetalning av Köparen, betalningsincident eller vid fall av bedrägeri eller försök till bedrägeri i samband med webbplatsens användning.

Påföljder tillämpas automatiskt på utestående belopp tio (10) dagar efter förfallodatum eller från den dag banken utfärdar utebliven betalning. Leverans av ny order kan avbrytas vid sen betalning eller delbetalning av tidigare beställning, utan hinder av bestämmelserna häri.

ATRYOS DMCC förbehåller sig rätten att begära en kopia av identitetskort och/eller kreditkort (endast framsida), och/eller bevis på Köparens adress vid betalning med kreditkort.

För att bekämpa bedrägerier via Internet, kan information som rör din beställning vidarebefordras till tredje part som godkänts av lagen eller som utsetts av ATRYOS DMCC med det enda syftet att kontrollera Köparens identitet, orderns giltighet, betalningsmetod och den avsedda leveransen.

ATRYOS DMCC har full äganderätt till de produkter som säljs tills mottagandet av hela betalningen.


Leverans

Den genomsnittliga leveranstiden är 5 till 7 arbetsdagar (ej inräknat helger eller helgdagar) och sker av motsvarande posttjänster i mållandet. Ordern kommer att skickas inom 24 till 48 timmar efter mottagen betalning. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar som uppstått av USPS eller i händelse av försening till följd av leveransproblem.

Försening av leverans berättigar inte Köparen under några som helst omständigheter att kräva skadestånd, och företaget ska inte hållas ansvarigt.

Vid mottagandet av beställda produkter är det Köparens skyldighet att kontrollera dessa produkter. Eventuella fel eller defekter som uppstått under leveransen (saknad eller skadad produkt, skadat paket, m.m.) ska rapporteras av Köparen genom att kontakta kundservice via e-post, inom kortast möjliga tid. Klagomål efter 15 dagar kommer att  avvisas av Säljaren.


OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIG ADRESS:

Vid fel leveransadress, ska kostnader för återtransport betalas av Köparen.

OUTHÄMTADE PAKET PÅ POSTKONTORET, UPPHÄMTNINGSPLATS ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE:

För ej uthämtade paket, ska kostnader för återtransport betalas av Köparen.


Ångerrätt och byte

Köparen har en PERIOD PÅ 15 DAGAR från leveransdatum att på egen bekostnad returnera orderns samtliga produkter för att beloppet ska återbetalas, exklusive fraktkostnader.

Produkterna måste returneras på det sätt som beskrivs nedan:


Retur av produkter

De levererade produkterna ska returneras av Köparen med rekommenderat brev till ATRYOS DMCC på följande adress:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR


RETURPOLICY

• Produkten ska returneras inom 15 dagar efter leverans

• Produkten måste returneras i sitt ursprungliga skick


ÅTERBETALNING

Vid mottagandet av dina returnerade produkter, kommer återbetalningen behandlas inom 5 till 7 arbetsdagar med samma betalningsmetod som valdes vid tidpunkten för betalning av ordern.


KREDITFAKTURA

Vid mottagandet av Köparens returnerade produkter, kommer en kreditfaktura att utföras och placeras omedelbart i varukorgen.

Användningen av kreditfakturan är mycket enkel.

Gör en ny order för önskad artikel, gå till ordersammanfattning hitta kreditfakturan och klicka på Lägg till som finns bredvid Order.

Kreditfakturans belopp kommer sedan dras från ordersumman.

RETURFRAKT

Returfrakten ska betalas av Köparen.

Returadress:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Juridisk information

Tillhandahållandet av personuppgifter som samlats in i samband med distansförsäljning är obligatorisk. Denna information är nödvändig för orderhantering, frakt samt fakturahantering och är strikt konfidentiell. Brist på information innebär avslag av ordern.

Användaren har rätt att få tillgång till, ändra, rätta och radera uppgifter om sig själv. För att utöva denna rätt, måste Köparen skicka ett brev till kundservice på följande adress:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Tvister

Dessa Villkor mellan Säljare och Köpare är föremål för Gibraltar lag. Gibraltars domstolar har exklusiv behörighet, oavsett avtalad leveransplats och betalningssätt.


 • Gratis frakt vid köp över 299 kr

  Gratis
  frakt vid köp
  över 299 kr

 • Leverans inom 24 timmar

  Leverans
  inom 24 timmar

 • Säker betalning

  Säker
  betalning

 • Rekommenderas av veterinärer

  Rekommenderas
  av veterinärer